robelix преди 1 година
родител
ревизия
e3371c68cc
променени са 5 файла, в които са добавени 16 реда и са изтрити 6 реда
 1. +2
  -2
    anleitung/index.html
 2. +6
  -0
    assets/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js
 3. +4
  -0
    assets/jquery/2.1.1/jquery.min.js
 4. +2
  -2
    download/index.html
 5. +2
  -2
    kontakt/index.html

+ 2
- 2
anleitung/index.html Целия файл

@ -47,8 +47,8 @@
</div>
<div class='collapse navbar-collapse' id='nav'>
<ul class='nav navbar-nav'>
<li class="active"><a href="/">Start</a></li>
<li><a href="/anleitung">Anleitung</a></li>
<li><a href="/">Start</a></li>
<li class="active"><a href="/anleitung">Anleitung</a></li>
<li><a href="/download">Download</a></li>
<li><a href="/kontakt">Kontakt</a></li>
</ul>


+ 6
- 0
assets/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 4
- 0
assets/jquery/2.1.1/jquery.min.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 2
- 2
download/index.html Целия файл

@ -47,9 +47,9 @@
</div>
<div class='collapse navbar-collapse' id='nav'>
<ul class='nav navbar-nav'>
<li class="active"><a href="/">Start</a></li>
<li><a href="/">Start</a></li>
<li><a href="/anleitung">Anleitung</a></li>
<li><a href="/download">Download</a></li>
<li class="active"><a href="/download">Download</a></li>
<li><a href="/kontakt">Kontakt</a></li>
</ul>
<ul class='nav navbar-nav pull-right'>


+ 2
- 2
kontakt/index.html Целия файл

@ -49,10 +49,10 @@
</div>
<div class='collapse navbar-collapse' id='nav'>
<ul class='nav navbar-nav'>
<li class="active"><a href="/">Start</a></li>
<li><a href="/">Start</a></li>
<li><a href="/anleitung">Anleitung</a></li>
<li><a href="/download">Download</a></li>
<li><a href="/kontakt">Kontakt</a></li>
<li class="active"><a href="/kontakt">Kontakt</a></li>
</ul>
<ul class='nav navbar-nav pull-right'>
<!--<li><a href="/kalender">Kalender</a></li>-->


Зареждане…
Отказ
Запис